25-lecie świętował powiat augustowski

oficjalne obchody 25-lecia powstania powiatu augustowskiego

 

W poniedziałek (29.01) w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyły się oficjalne obchody 25-lecia powstania powiatu augustowskiego. 

 

Prezentacja zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu 25 lat, wręczenie okolicznościowych medali oraz występ artystyczny w wykonaniu Teatru Res Humanae z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie - tak w skrócie wyglądała wczorajsza uroczystość w ACE, gdzie świętowano 25-lecie powstania powiatu augustowskiego. Zebranych powitał Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski, który podziękował wszystkim, którzy przysłużyli się rozwojowi powiatu.

– Szanowni Państwo, z dumą obchodzimy 25-lecie naszego powiatu. Dziękuję za wasze zaangażowanie i współtworzenie naszej społeczności. Niech ta rocznica będzie impulsem do dalszego rozwoju i sukcesów – mówił.

Samorząd w powiecie augustowskim skupia się na zapewnieniu mieszkańcom odpowiednich usług i infrastruktury, zarządzaniu zasobami oraz rozwijaniu społeczności lokalnej. Angażuje się również w promowanie lokalnej kultury, historii i tradycji oraz wspiera inicjatywy społeczne i edukacyjne. Na przestrzeni ćwierćwiecza istnienia powiatu wartość inwestycji drogowych wyniosła prawie 253 mln zł, za które zbudowano i zmodernizowano prawie 300 km dróg oraz 15 mostów. Na zadania drogowe najwięcej pieniędzy przeznaczono w VI kadencji – ponad 121 mln zł. Na inwestycje w oświacie przeznaczono ponad 37,6 mln zł. Powiat cyklicznie przyznaje stypendia za wyniki w nauce i sporcie, a także nagrody dla 10 najlepszych uczniów oraz stypendia branżowe. W 2021 r. rada powiatu przyjęła także lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównania szans edukacyjnych. W okresie 25 lat na zadania w zakresie opieki społecznej i pomocy rodzinie powiat przeznaczył ponad 158,6 mln zł - przekazała dane w trakcie prezentacji Małgorzata Mikos, sekretarz powiatu augustowskiego.

 

Foto: Podlaskie.eu

1 Komentarzy

Dodaj komentarz