Uczniowie z Dowspudy na stażu zawodowym w Chorwacji

Uczestnicy odbywali staż u partnera projektu EU MOBILITY Croatia


21 uczniów oraz 2 nauczycieli Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie wzięło udział w dwutygodniowym stażu w Chorwacji w ramach programu Erasmus+.


Uczestnicy odbywali staż u partnera projektu EU MOBILITY Croatia w Park Marjan Split, Chorwacja gdzie nabyli nowe umiejętności, zdobyli wiedzę zawodową w praktyce a kadra pedagogiczna miała okazję wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać nowe kontakty zawodowe. Uczniowie otworzyli się na inne kultury i różnice występujące we współczesnej europejskiej rodzinie, poprawie uległa ich świadomość kulturowa i poziom komunikacji międzykulturowej, wzmocniła się wśród nich postawa otwartości i tolerancji czy też poczucie tożsamości jako obywateli Unii Europejskiej.

 

Udział w przedsięwzięciu zagranicznym przyczynił się do osobistego rozwoju uczestników projektu. Był okazją do zdobycia nowych kompetencji kluczowych, społecznych oraz dał możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Uczestnicy poznali kulturę i obyczaje mieszkańców Chorwacji. Wyjazd zaprocentuje w przyszłym, dorosłym życiu uczniów, ułatwiając im wejście na rynek pracy w międzynarodowym otoczeniu. Głównym celem projektu w ramach programu Erasmus+ było podnoszenie jakości kształcenia w wymiarze indywidualnym, dzięki realizacji mobilności oraz w wymiarze instytucjonalnym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wymianie dobrych praktyk.

 

21 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół w Dowspudzie odbyło się oficjalne podsumowanie projektu w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027, realizowanego ze środków Erasmus w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe VET jako krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Foto: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

1 Komentarzy

Dodaj komentarz