Starosta suwalski przyznał stypendia

16. uczniów Technikum Zespołu Szkół w Dowspudzie otrzymało stypendia

16. uczniów Technikum Zespołu Szkół w Dowspudzie otrzymało w czwartek (16.09) stypendia starosty suwalskiego. 

 

Wczoraj Artur Łuniewski, wicestarosta suwalski wręczył 16 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

 

Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w jednorazowej kwocie po 1.000 zł na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

 

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Weronika Gryczewska, Magdalena Szymczyk, Magdalena Sokołowska, Patrycja Hećman, Patryk Szumski, Natalia Późniak, Natalia Stankiewicz, Ewa Żuryńska, Przemysław Lotkowski, Katarzyna Duba, Izabela Piątkowska, Monika Bagińska, Justyna Zaręba, Fabian Masiewicz, Maciej Denert oraz Bartosz Murzyn.

 

Dodaj komentarz