Rok 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej

bieżący rok będzie w Suwałkach nosił imię Aleksandry Piłsudskiej


 

W środę (25.01) suwalscy radni postanowili, że bieżący rok będzie w Suwałkach nosił imię Aleksandry Piłsudskiej.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnej działalności niepodległościowej i społecznej Aleksandry Piłsudskiej, ustanowił 2023 rok "Rokiem Aleksandry Piłsudskiej". To druga suwalczanka, obok Marii Konopnickiej, która w ocenie Sejmu RP jest godna ogólnopolskiej pamięci i czci. W związku z tym faktem dziś suwalscy radni zdecydowali, aby w naszym mieście również bieżący rok ustanowiony został Rokiem Piłsudskiej. W tym roku przypada bowiem 140 rocznica urodzin oraz 60. rocznica śmierci urodzonej w Suwałkach działaczki niepodległościowej i społecznej. 

 

Wniosek w sprawie uczczenia Aleksandry Piłsudskiej ustanowieniem roku 2023 jej imieniem złożyły do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach zgodnie Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Łączą nas Suwałki.

- Kalendarz obchodów roku Aleksandry Piłsudskiej może przyczynić się do organizacji szeregu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym i społecznym. Ich celem będzie przybliżenie postaci wybitnej suwalczanki mieszkańcom Miasta i regionu, jako patriotki, bojowniczki o wolność ojczyzny oraz społeczniczki.

Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska urodziła się 12 grudnia 1882 roku w Suwałkach. Jej rodzice Piotr i Julia zmarli, gdy Aleksandra miała kilkanaście lat, a wychowaniem zajęły się babka i ciotka. Swoje suwalskie lata obszernie opisała we "Wspomnieniach". A. Piłsudska uczęszczała do gimnazjum w Suwałkach, a następnie studiowała na Uniwersytecie Latającym. W 1904 roku wstąpiła do PPS i rozpoczęła działalność społeczną. Jako członkini Organizacji Bojowej PPS brała udział w wielu działaniach bojowych, między innymi w akcji pod Bezdanami oraz napadzie na bank państwowy w Kijowie. Za swoją działalność konspiracyjną wielokrotnie była aresztowana - po zwolnieniu z więzienia w 1907 przebywała w Kijowie, a od 1908 r. - we Lwowie (...).

 

Historycy uznają, że Aleksandra jako kobieta u boku Józefa, jednej z najważniejszych postaci II Rzeczpospolitej, mogła wywierać wpływ na podejmowane przez męża decyzje. Jednocześnie prowadziła szeroką działalność społeczną i charytatywną oraz reprezentacyjną. Działała w wielu towarzystwach - m.in. w: Lidze Kobiet, Rodzinie Wojskowej, Unii Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny, Towarzystwie Opieki nad Bezdomnymi Dziećmi. Szczególną opieką obejmowała weteranów i dzieci. Cieszyła się ponadto szacunkiem społecznym. W okresie międzywojennym utrzymywała stałe, regularne związki z rodzinnymi Suwałkami, wspierając lokalne inicjatywy władz w zakresie oświaty i innych działań prospołecznych. 

 

W 1935 r. została uhonorowana tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Suwałk". Aktualnie w Suwałkach nazwisko Aleksandry Piłsudskiej funkcjonuje jako imię Szkoły Podstawowej nr 2 (od 1934 r. i ponownie przywrócone w 1990 r.) Przy posesji na której był jej rodzinny dom (ul. Gałaja 47) odsłonięto w 1990 r. pamiątkową tablicę o tej samej treści, co tablica zamieszczona na jej rodzinnym domu w 1937 r. Na ścianie SP nr 2 od 2018 r. widnieje mural z wizerunkiem jej oraz męża. Od roku 2020 jedna z suwalskich ulic także nosi jej imię.
 

Dodaj komentarz