Rada Miasta Suwałki "Murem za polskim mundurem"

Stanowisko Rady Miasta Suwałki w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

W środę (24.11) podczas sesji Rady Miasta Suwałki radni przyjęli stanowisko pt: "Murem za polskim mundurem".

 

W ten sposób radni chcieli wyrazić swoje wsparcie dla wszystkich służb, które w tym trudnym okresie strzegą polsko-białoruskiej granicy. Pełna treść stanowiska brzmi: 

Rada Miejska w Suwałkach wyraża swoją solidarność z polskimi służbami, w szczególności z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, strzegącymi granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Dodaj komentarz