Dokończą budowę łącznika pomiędzy Filipowską i Bakałarzewską

dokończenie budowy tzw. „łącznika” biegnącego wzdłuż obwodnicy Suwałk

We wtorek (19.10) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach podpisana została trójstronna umowa na dokończenie budowy tzw. „łącznika” pomiędzy ulicami Filipowską i Bakałarzewską, biegnącego wzdłuż obwodnicy Suwałk.

 

Umowa została podpisana pomiędzy Miastem Suwałki, Gminą Suwałki oraz firmą PDM Suwałki. Firma PDM ma 45 dni na wykonanie prac, które polegać będą na ułożeniu warstwy ścieralnej asfaltu na wykonanych wcześniej warstwach wiążących. Oprócz tego budowlańcy będą musieli wykonać niezbędne oznakowanie poziomie. Za swoje prace firma otrzyma 648.441,98 zł. Kwotę tę pokryją ze swoich budżetów Miasto Suwałki oraz Gmina Suwałki.

- To droga bardzo ważna zarówno z punktu widzenia Miasta jak i Gminy Suwałki. Z jednej strony ciężarówki wiozące żwir z kopalni zlokalizowanych na terenie Gminy ominą dzięki niej miejskie ulice z drugiej strony droga stanowi dla właścicieli kopalni dogodny dojazd i połączenie z obwodnicą Suwałk. Cieszę się, że wspólnie z Gminą dokończymy budowę tej drogi – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dodaj komentarz