1 mln zł dla placówek wsparcia dzieci i młodzieży

finansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Władze Suwałk przekażą ponad milion złotych do czterech miejskich organizacji, które zajmują się pomocą dzieciom i młodzieży w rodzinach zagrożonych wykluczeniem. 

 

Dzięki środkom finansowym, które przekaże Miasto będą realizowane programy terapeutyczne i profilaktyczne. Opieką objętych zostanie ok 140 osób z naszego miasta. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał trzyletnie umowy na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z:

  •  Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko na kwotę – 390.000 zł
  •  Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy Od Dzieciątka Jezus – 360.000 zł
  •  Parafia Rzymskokatolicką pw. Św. Aleksandra – 131.000 zł
  •  Fundacja EGO – 180.000 zł.


Pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie i finansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy socjoterapeutyczne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne lub inne psychoedukacyjne.

2 Komentarzy

Eschat

18/01/2022

Tak się nie rozwiąże tego problemu!!! To błędne koło!!! Trzeba rozwiązać problem powstawania tego typu zjawiska czyli gdzie jest PRZYCZYNA!!!!! a oni "leczą" SKUTEK i myślą że tak rozwiążą problem. Ludzie weźcie się obudźcie z letargu ŚWIADOMOŚCI!!!

Od kiedy to instytucje religijne są specjalistami w socjoterapii, psychokorekcji, psychoprofilaktyki, psychoedukacji?

Na jaki okres czasu wystarczy im marnotrawienie tych pieniądze i na co te pieniądze przeznaczą??? Bardzo minie interesuje kosztorys wyżej wymienionych instytucji???

Dodaj komentarz