Tarcza antykryzysowa dla niektórych branż od 17 stycznia

Tarcza antykryzysowa dla niektórych branż od 17 stycznia

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za  grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie 6 razy. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

 

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wejdą w życie 17 stycznia 2022 r.

- Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7) od 17 stycznia 2022 r. Najpóźniej wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r.- informuje  Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień  2021 r mogą wystąpić przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności na 31 marca 2021 r, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:

  • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
  • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożony został wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Warunkiem jest również zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,

- Maksymalnie do 28 lutego 2022 r. musza zostać również przekazana deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który przedsiębiorca  występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania - dodaje rzeczniczka.

 

Świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone następującymi kodami PKD: 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które można wystąpić zostanie pomniejszona.

Dodaj komentarz