Rutka Tartak. Wnioski o zmniejszenie szerokości 100 m od linii brzegów

wnioski o zmniejszenie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje o możliwości składania wniosków o zmniejszenie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, położonych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w granicach Gminy Rutka-Tartak.

 

Do dnia 30.05.2021r. osoby zainteresowane zmniejszeniem szerokości od planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Rutka Tartak. Złożone wnioski zostaną przekazane przez Gminę do Departamentu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W związku z tym należy uzasadnić potrzebę zmniejszenia szerokości 100 m pasa ochronnego od planowanej zabudowy. Aktualnie na terenie wyżej wymienionych obszarów obowiązuje m.in. zakaz budowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

 

Wnioski wypełnione niestarannie (np. brak należytego uzasadnienia, brak oznaczenia zbiornika wodnego, itp.) oraz wnioski złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak w pokoju nr 4 lub pod numerem telefonu 87 568 72 56 wew. 36. Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania dostępne są na stronie internetowej UG Rutka-Tartak. 

3 Komentarzy

Dodaj komentarz