Parafie w Wiżajnach i Wigrach z dofinansowaniem

I etap Programu „Ochrona zabytków”, Parafia pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął I etap Programu „Ochrona zabytków”. Dofinansowanie otrzymały Parafia pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach i Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach.

 

Wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł otrzymały 444 projekty. Z terenu powiatu suwalskiego dofinansowanie otrzymały dwie parafie, choć dodać należy, że kościół w Wigrach otrzymał dofinansowanie na dwa zadania.

 

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach:

  • Nazwa zadania: Wigry, kościół (XVII/XVIII) pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVII/XVIII): zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożaru i Monitoringu. Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł
  • Nazwa zadania: Wigry. Zespół Poklasztorny, mury oporowe (XVII w.): remont murów oporowych 3 - 7 i 9 wg zaleceń konserwatorskich. Kwota dofinansowania: 620 000,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach

  • Nazwa zadania: Wiżajny, kościół pw. św. Teresy z Avila (1571 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie. Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

Dodaj komentarz