Konkurs: Rybki małe, duże i największe

Konkurs: Rybki małe, duże i największe

Muzeum Wigier w Starym Folwarku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym poświęconym rybom i formie spędzania wolnego czasu przy wędkowaniu.

Tematem konkursu są fotografie związane z wędkowaniem na jeziorach wigierskich, a jego celem jest promowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędkowania.

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum.wpn@wigry.org.pl do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 24.00. Fotografie nie mogą przekraczać wielkości 3 MB, ale nie mogą być mniejsze niż 1 MB; mają być zapisane w formie plików jpg. W liście powinno być podane imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu finałowego jest dołączenie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (w załączeniu do niniejszego zaproszenia).

Jedna osoba może przesłać maksymalnie 4 fotografie. Komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace pod względem artystycznym i wytypuje w każdej kategorii nagrodę główną i 3 wyróżnienia.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2019 r. w Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz na stronie WPN (www.wigry.org.pl). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną opublikowane w kwartalniku „Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego. 1 miejsce - roczna licencja na wędkowania, 3 wyróżnienia półroczna licencja.

Dodaj komentarz