Inwestycje drogowe z dofinansowaniem

Inwestycje drogowe z dofinansowaniem

Zarząd Powiatu w Suwałkach otrzymał doinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 16 mln zł na dziewięć inwestycji drogowych.

Wszystkie złożone przez Powiat wnioski uzyskały pozytywną ocenę i znalazły się na liście zadań do realizacji. Łączny kilometraż planowanych inwestycji to około 21,6 km.

Wykaz dróg, które uzyskały wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych jest następujący:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste na odcinku długości 3.131 km
  2. Przebudowa drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły na odcinku długości 3,622 km
  3. Przebudowa drogi powiatowej Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie oraz Bryzgiel – Macharce na odcinku długości 1,430 km
  4. Przebudowa drogi powiatowej Wiżajny – Smolniki – Sidory na odcinku długości 1,538 km
  5. Remont drogi powiatowej Filipów – Przerośl – granica województwa na odcinku długości 1,940 km
  6. Remont drogi powiatowej Orłowo – Podwysokie – Żubrynek na odcinku długości 3,000 km
  7. Remont drogi powiatowej Wiżajny – Ejszeryszki - Rutka Tartak na odcinku długości 0,800 km
  8. Remont drogi powiatowej Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły na odcinku długości 3,600 km
  9. Remont drogi powiatowej Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki na odcinku długości 2,530 km

Dodaj komentarz