Festiwal, warsztaty i promocja regionu w ramach polsko-białoruskiej współpracy

Noc Kupały w Sobolewie, warsztaty tematyczne dla młodzieży w Suwałkach

Noc Kupały w Sobolewie, warsztaty tematyczne dla młodzieży w Suwałkach czy wystawa etnograficzna w Krzywem to niektóre wydarzenia, które zostaną zrealizowane w regionie w ramach projektu pn. „Kultura łączy narody”

 

Pogranicze polsko-białoruskie jest bogate w zabytki architektury, tradycje rzemieślnicze, kulinarne i folklorystyczne mające wspólne korzenie. Mimo to, głównym problemem tego terenu jest zanik lokalnej kultury i tradycji tworzących charakter regionu. Popularyzacji wspólnego dziedzictwa ma służyć współpraca polsko-białoruska: gminy Suwałki i rejonu oszmiańskiego na Białorusi.

 

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowany jest projekt pn. „Kultura łączy narody” („Culture connects the Nations”). Atrakcyjność turystyczna to nie tylko obiekty fizyczne, ale także klimat miejsc i ich wyjątkowość. Dlatego też w ramach projektu zostanie zorganizowanych szereg wydarzeń o charakterze transgranicznym, m.in. festiwal „Noc Kupały” 19 czerwca br. w Sobolewie w gminie Suwałki (na żywo, z udziałem publiczności).

 

Oprócz tego partnerzy planują zorganizować w niedalekiej przyszłości seminarium „Upadek kultury pogranicza” na Białorusi, warsztaty tematyczne dla młodzieży (muzyka, rękodzieło i modelunek) w Suwałkach i Oszmianie (BY). Ponadto partnerzy będą promować ciekawe miejsca polsko-białoruskiego pogranicza: pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, Stację Hydrologiczną z 1927 r. w Starym Folwarku oraz wystawę etnograficzną „Ocalić od Zapomnienia” w Krzywem. Na Białorusi: Łuk Struvego w Tupiszkach (punkt triangulacyjny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), ruiny zamku Sapiehów w Holszanach (wybudowanego w 1610 roku) oraz pomnik Franciszka Bohuszewicza w Żupranach. Album „rzemieślnicy pogranicza” spopularyzuje te wyjątkowe miejsca w regionie.

 

Działania w ramach projektu przyczynią się do lepszej współpracy w ochronie wspólnych wartości dziedzictwa kulturowego w Polsce i na Białorusi. W dłuższej perspektywie wpłynie to również na aktywność gospodarczą w regionie przygranicznym, tworząc solidną bazę do wykorzystania potencjału kulturowego. Efektem tego procesu będzie większa liczba turystów i poszerzona oferta turystyczna oparta na tradycjach i historii przodków.

 

Dofinansowanie z UE: prawie 60 tys. euro (blisko 90% wartości całego przedsięwzięcia)

Lider projektu: Gmina Suwałki

Dodaj komentarz