Harcerze przybliżą suwalczanom postać Marii Krystyny Kapuścińskiej

Kampania "Bohater" - zdobywanie imienia hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej

Szczep Drużyn Harcerskich „Burza”, działający przy Hufcu ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego zaprasza mieszkańców miasta na wydarzenia organizowane w ramach kampanii "Bohater" - zdobywanie imienia hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej. 

 

Od września 2021 roku 1 Szczep Drużyn Harcerskich „Burza” działający przy Hufcu ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego rozpoczął działania zmierzające do zdobycia imienia Marii Krystyny Kapuścińskiej. W roku 2021 przypadała 100. rocznica urodzin przyszłej bohaterki, która za swoją działalność społeczną została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Wielka działaczka harcerska z patriotycznej rodziny Rylskich jest wzorem do naśladowania dla zuchów, harcerzy i instruktorów. W związku z tym Szczep „Burza” pragnie przybliżyć jej postać całemu suwalskiemu środowisku harcerskiemu oraz mieszkańcom miasta. W związku z kampanią „Bohater” zaplanowano szereg przedsięwzięć. Zaczynając od obozu dla harcerzy, a kończąc na tych włączających lokalną społeczność – wystawie i wieczornicy poświęcona Marii Krystynie Kapuścińskiej.

 

Wieczornica odbędzie się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 16:30 w SOK ul. Noniewicza 71 w Sali Granatowej. Wydarzenie skierowane jest do Mieszkańców Miasta Suwałki oraz członków organizacji harcerskich działających na terenie miasta i okolic. Uroczyste spotkanie ma przyczynić się do kształtowania postaw świadomego obywatela i patrioty. Ukazanie poprzez przykład harcmistrzyni wartości przyjętych w harcerskim ruchu wyróżniających się poprzez służbę Bogu, Polsce i bliźnim - gotowość i umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy, a także ciągłego doskonalenia własnej osobowości.

- Niecodzienna codzienność Druhny Kapuścińskiej wynikała z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości do Ojczyzny oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność i kraj. Szczególnie młodzi ludzie potrzebują wzorców osobowych w budowaniu własnego systemu wartości. Stworzenie okazji do wspólnego śpiewu, wymiany przemyśleń, wspomnień i doświadczeń lokalnej społeczności najefektywniej wpłynie na jej tożsamość kulturową. Historia Polski, Miasta Suwałk nierozerwalnie związana jest z historią harcerstwa. Postać Marii Krystyny Kapuścińskiej pełniącej służbę od najmłodszych lat po kres swych dni scali i wskaże kierunek postaw dobrego obywatela Suwałk. Częścią wydarzenia będzie również prezentacja elementów obrzędowości- symboli szczepu z wizerunkiem hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej - informują komendantka 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „BURZA” pwd. Patrycja Niedzwiecka HO oraz zastępczyni komendantki ds. kampanii „Bohater” hm. Patrycja Brankiewicz HR .

Kolejnym punktem będzie wystawa, która zostanie otwarta 6 czerwca 2022 r. o godzinie 16:30 w Archiwum Państwowym, ul. Kościuszki 69 w Sali Wystawowej w budynku E. Będzie można ją oglądać do 1 lipca 2022 r. w godzinach 9:0 – 15:00. Wydarzenie jest zorganizowane z Archiwum Państwowym w Suwałkach w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów trwającego w dniach 6-10 czerwca 2022 r. pod hasłem: „My jesteśmy Archiwum – instytucje i osoby jako archiwa”. Do współpracy zostały włączone również inne podmioty lokalne: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Diakonia. Wydarzenia stworzą możliwość poznania najważniejszych faktów z życia bohaterskiej rodziny Rylskich oraz spotkania międzypokoleniowego Mieszkańców Suwałk.

 

Niebawem odbędzie się też cykl trzech spotkań -warsztatów historycznych. Wykorzystane zostaną materiały archiwalne i historyczne dotyczące działalności hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej oraz Rodziny Rylskich w Suwałkach i okolicach, których efektem będzie Kronika Historyczna "Niecodzienna codzienność - kiedyś i dziś". Zajęcia służyć mają zapoznaniu odbiorców - środowisk harcerskich i lokalnej społeczności z rodziną Rylskich, która pojawiła się w Suwałkach wraz z nadaniem Suwałkom praw miejskich, czyli ponad 300 lat temu. Wiele dobrego uczynili dla miasta służąc mu na różne sposoby, a na ten temat lokalna społeczność wciąż mało wie. Efektem wykorzystania zgromadzonych przez Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego (przy współpracy z lokalnymi podmiotami) materiałów źródłowych dotyczących Rodu Rylskich oraz hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej będzie kronika prowadzona przez uczestników spotkań. W atrakcyjny sposób przekazana zostanie wiedza o lokalnej historii, a także zaistnieje okazja do międzypokoleniowej dyskusji oraz integracji poprzez pracę metodą harcerską. 

 

harcerze-plakat

Dodaj komentarz