Miasto nie dofinansuje całodobowej apteki

Apteka całodobowa w Suwałkach

Miasto Suwałki nie będzie dofinansowywało apteki pełniącej dyżur w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

 

O możliwość przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta na dofinansowanie dyżurów nocnych w aptece w suwalskim szpitalu pytał radny Jacek Niedźwiedzki. Przypomnijmy, że apteka funkcjonująca w budynku Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach z całodobowej zmieniła godziny otwarcia od 22.00 do 07.00. W związku z tym Jacek Niedźwiedzki wystąpił z interpelacją do prezydenta z prośbą o interwencję, gdyż w mieście nie ma ani jednej apteki działającej 24 godziny na dobę.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, iż w świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw prawnych dofinansowania ze środków publicznych samorządu terytorialnego działalności ogólnodostępnej apteki, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach pełni dyżur
w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

 

- Zakres zobowiązań i kompetencji samorządu w tym zakresie zdefiniowany jest normatywnie w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Rolą samorządu jest ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Miasto Suwałki nie może wydatkować pieniędzy publicznych na realizację zadań, które nie wynikają z ustaw. Zgodnie z rozporządzeniem formą rekompensaty podwyższonych kosztów działalności aptek jest
możliwość podwyższenia ceny produktów leczniczych o opłatę za nocną ekspozycję.

 

Ponadto włodarz dodał, że problem finansowania dyżurów aptek jest nierozwiązany w skali całego kraju. - Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w swoim piśmie skierowanym do senatora Rzeczpospolitej Polskiej, rozważane są zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dyżurów nocnych, świątecznych i w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne, które polegałyby na dofinansowaniu dyżurów do godz. 24:00 ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast od północy do godzin porannych, jeśli samorząd terytorialny uzna to za zasadne, z jego budżetu.
 

2 Komentarzy

Kulson

22/10/2020

Przecież od wielu lat zawsze jedna apteka w naszym mieście miała nocny dyżur. Pewnie średnio raz w miesiącu taki dyżur dla niej  przypadał. Czy to było złe rozwiązanie??

Czesiu, a cyrki z herbami itd na to kasa i sposób się znajdzie? Precz z komuną!

Dodaj komentarz