1,8 mln zł trafi do Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach

CKR w Suwałkach, środki na kształcenia zawodowe młodzieży

Ponad 1,8 mln zł dotacji otrzyma Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach m.in na kursy, szkolenia, staże zawodowe i wyjazdy edukacyjne.


Zarząd województwa podlaskiego zatwierdził w czwartek (25.02) listę projektów wspierających kształcenia zawodowe młodzieży, które mają wpłynąć na poprawę konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Na projekty przeznaczono ponad 11 mln zł, a pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Dotacje na takie działania otrzymało siedem podmiotów w tym jeden z Suwałk. 

 

W naszym mieście zrealizowane zostanie przedsięwzięcie Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Skierowane jest do 120 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. W ramach projektu uczniowie wyrównają braki z matematyki, j. angielskiego, niemieckiego, chemii, fizyki, biologii i informatyki. Nabędą umiejętności niezbędne na runku pracy poprzez kursy, szkolenia, staże zawodowe i wyjazdy edukacyjne. Szkolne warsztaty i pracownie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt co pozwoli stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Dotacja wynosi ponad 1,8 mln zł.

 

- Bardzo nam zależy, jako samorządowi województwa podlaskiego, aby stale podnosić renomę szkół zawodowych. Będzie to możliwe właśnie dzięki takim projektom, w ramach których nawiązuje się ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami. Dostosowanie kompetencji uczniów szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców sprawi, że zwiększą się ich szanse na rynku pracy - przekazał marszałek Artur Kosicki.

Dodaj komentarz