Wymiana słupów pochłonie 2,6 mln zł

wymiana 647 słupów i opraw oświetlenia w Suwałkach

Zarząd Dróg i Zieleni dokonał szczegółowej analizy potrzeb w zakresie wymiany słupów i opraw oświetlenia w Suwałkach. Łączny koszt wymiany 647 słupów został oszacowany na ok 2,6 mln zł.

 

Na zły stan słupów oświetlenia ulicznego suwalskich ulic i ciągów pieszo-rowerowych zwrócił uwagę Kamil Klimek, radny z klubu "Łączą nas Suwałki". Radny wystąpił do prezydenta Suwałk z wnioskiem o dokonanie oceny stanu technicznego, inwentaryzacji, oszacowania kosztów oraz opracowania wieloletniego harmonogramu wymiany skorodowanych/uszkodzonych metalowych oraz betonowych słupów oświetlenia ulic oraz szlaków pieszo-rowerowych pozostających w zarządzie Miasta Suwałki. Chodzi m.in o stare, metalowe latarnie znajdujące się  przy ul. gen. W. Sikorskiego, a także przy ul. gen. K. Pułaskiego.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że Zarząd Dróg i Zieleni dokonał szczegółowej analizy potrzeb w zakresie wymiany słupów i opraw oświetlenia oraz oszacował koszty zakupu niezbędnych materiałów. Z przedstawionych danych wynika, że należy wymienić 198 zardzewiałych słupów stalowych i 449 słupów betonowych. Łączny koszt wymiany tych 647 słupów został oszacowany na ok 2,6 mln zł. Z uwagi na tak duże koszty oraz brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wymianę samych słupów, nie ma możliwości wymiany wszystkich słupów w jednym roku budżetowym. Dlatego też konieczne będzie rozłożenie tej operacji na kilka najbliższych lat i zaplanowanie odpowiednich środków finansowych w budżetach miasta.

 

- Mając świadomość, że omawiane elementy oświetlenia ulicznego są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyki miasta, będę czynił starania by jak najszybciej przystąpić do ich wymiany, realizacja jednak będzie uzależniona od możliwości finansowych Miasta oraz priorytetów inwestycyjnych określonych przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach - poinformował włodarz. 

2 Komentarzy

Henryka

08/03/2021

Może suwalskim zwyczajem poczekać ... aż słupy się poprzewracają. Mniej roboty będzie. A może wymiany słupów należało dokonywać na bieżąco i co jakiś czas je konserwować?

SUWALCZANIN

08/03/2021

Hmmm... 2,6 mln zł na wymianę słupów oświetleniowych to zdaniem włodarza dużo. Co w takim razie powiedzieć o 2,2 mln zł na fanaberię w postaci wdrożenia roweru miejskiego SUWER?? Ile ta zachcianka będzie rok w rok  pochłaniała pieniędzy?

Dodaj komentarz