Prezydent Suwałk z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Suwałk z wotum zaufania i absolutorium

Suwalscy radni większością głosów przyznali w środę (29.06) wotum zaufania i udzielili absolutorium Prezydentowi Suwałk za wykonanie budżetu miasta w ubiegłym roku.


Jak co roku przyszedł czas, aby radni rozpatrzyli wniosek o udzieleni absolutorium prezydentowi Suwałk za wykonanie budżetu miasta w ubiegłym roku. Odbyło się również głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania, które poprzedziła prezentacja Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk. W niej włodarz przedstawił najważniejsze wydarzenia i działania z minionego roku. Jak wynika z przedstawionego zestawienia, rok 2021 to przede wszystkim kontynuacja walki z pandemią COVID-19 i powolny powrót do normalności. W Suwałkach, tak jak w całym kraju, odbył się Narodowy Spis Powszechny - spisało się 99% mieszkańców naszego miasta. W ubiegłym roku uruchomiony został system roweru miejskiego SUWER i powstała Strategia Rozwoju Miasta do roku 2030. Z przeprowadzonych inwestycji wymienić można kolejny etap poprawy jakości systemu transportu publicznego w ramach którego między innymi zakupiono niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej na gaz CNG. Miasto Suwałki pozyskało 6 mln zł na remont pokoszarowej kamienicy przy ulicy Sejneńskiej. Zakończyły się tez przebudowy ulic takich jak Paca, Zastawie, czy fragment Szpitalnej.

 

W tym punkcie radni nie zabrali głosu, jednak pojawił się głos od mieszkańca Piotra Wasilewskiego. Ten, w swoim wystąpieniu poruszył kilka tematów, w tym m.in. wrócił do sprawy insygniów prezydenta i przewodniczącego rady, których wciąż nikt nie widział, wyłączania oświetlenia w mieście, czy działalności Dwutygodnika Suwalskiego.

- Nie możemy być tak, że pieniądze suwalczan przeznaczane są na funkcjonowanie gazety, która mogłaby być realizowana o wiele taniej. Jeszcze do niedawna było tam czterech redaktorów. Nie jest spójne, żeby być jednocześnie niezależnym redaktorem i przewodniczącym Rady Miasta z ugrupowania prezydenta - odniósł się bezpośrednio do Zdzisława Przełomca Piotr Wasilewski.

Piotr Wasilewski. Pełna wypowiedź:

Audio file

 

Po tej wypowiedzi odbyło się głosowanie w którym radni przyznali prezydentowi wotum zaufania. Za” głosowali Radni klubów Łączą nas Suwałki, Koalicji Obywatelskiej oraz Mieszkańcy Suwałk. „Przeciw” byli Radni z Prawa i Sprawiedliwości. Po głosowaniu nad wotum zaufania Wiesław Stelmach, skarbnik miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2021 rok. Z raportu wynika, że łączny dochód Suwałk w 2021 roku to 557 682 928, a wydatki 526 488 297 zł. Zadłużenie miasta w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosło minimalnie - z 219,63 mln zł na 219,81 mln zł. Z pełną prezentacją można zapoznać się tutaj: Wykonanie Budżetu Miasta za 2022 rok

 

Debatę rozpoczął Zbigniew De-Mezer z klubu "Łączą nas Suwałki". Wykonanie budżetu za 2021 rok porównał do działań związanych z budową domu. Inwestorem są mieszkańcy Suwałk, którzy powierzyli funkcję kierownika budowy prezydentowi i radnym.  

- W związku z tym mieszkańcy Suwałk na okrągło nas kontrolują i mają  prawo w kulturalny sposób zwracać nam uwagę, jak to ma funkcjonować. Pan skarbnik pokazał, jak rozkładały się koszty budowy naszego domu, a nie były to koszty małe. Praktycznie na każdej sesji spotykaliśmy się z nowymi kwestiami. Zobaczmy jak różnił się nasz budżet od inwestycji do wykonania. Był to trudny rok i dziękuje prezydentowi, że nas przez niego przeprowadził. Nie powiem, że suchą nogą, bo nie było łatwo. Pandemia, inflacja, można by długo wymieniać. Dziękuję też skarbnikowi, gdyż dawno nie widziałem takiego wyniku finansowego. To co udało się zrobić to mistrzostwo świata.

Zbigniew De-Mezer. Pełna wypowiedź:

Audio file

 

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, ze jako klub nie brali udziału w uchwalaniu budżetu i trudno im go recenzować bądź oceniać. W związku z tym zapowiedział, że klub nie będzie rekomendował pozytywnej oceny dla prezydenta. Zwrócił też uwagę na sprawy, które od dłuższego czasu pozostają w mieście nierozwiązane.

- Dalej nierozwiązania pozostaje sprawa elektrowni, zabytkowy browar suwalski jest ogrodzony i nic tam chyba za bardzo się nie dzieje. Przedłużona miała być ulica Muzyczna, miały być wykupione grunty. Tam też nic się nie dzieję i słyszałem, że nie ma na to środków. Głosujemy przeciw, ale jesteśmy otwarci na rozmowy i do współuczestnictwa w pracach na rzecz naszego miasta.

Jacek Juszkiewicz. Pełna wypowiedź:

Audio file

 

Łukasz Wojno z ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk przyznał, że przed rokiem nie głosowali za przyznaniem prezydentowi absolutorium z uwagi na brak dialogu i konsultacji. W tym roku postanowili warunkowo głosować za.

- Warunkiem naszej współpracy jest przygotowanie działań zmierzających do poprawy finansów naszego miasta. Oznak oczekujemy najpóźniej w projekcie przyszłorocznego budżetu. Oczekujemy decyzji, które przeciwdziałać będą wyłączonym latarniom, upadłości klubów sportowych czy likwidacji miejskiej komunikacji.

Łukasz Wojno. Pełna wypowiedź:

Audio file

 

Z kolei Jacek Niedźwiedzki z Koalicji Obywatelskiej skupił się na działaniach rządu, które negatywnie wpływają na finansową sytuację Suwałk.

- Zmniejszenie dochodów z PIT w 2022 roku w stosunku do możliwości uzyskania przed zmianą zawartą w słynnym Polskim Ładzie to kwota minus 25,5 mln zł. Natomiast te słynne tabliczki z rekompensatami, które Miasto Suwałki miało dostać ze względu na straty to kwota 13,7 mln zł. Można więc powiedzieć, że na Polskim Ładzie jesteśmy 12 milionów do tyłu. Pan skarbnik wspominał o inflacji i zasługach prezesa Glapińskiego. Wzrost kosztu obsługi długu dla Suwałk za 2021 rok wynosiły 2,9 mln zł. Szacuje się, że przy obecnych stopach procentowych i wzroście do końca roku do 7,2%, obsługa długu wyniesie miasto blisko 14 mln zł.

Jacek Niedźwiedzki. Pełna wypowiedź:

Audio file

 

Dalsza dyskusja Jacka Juszkiewicza:

Audio file

 

i Jacka Niedźwiedzkiego

Audio file

 

Jako ostatni głos w debacie zabrał Jarosław Schabieński:

Audio file

 

Po debacie Radni podjęli decyzję o udzieleniu Prezydentowi Suwałk absolutorium. „Za” głosowali Radni klubów Łączą nas Suwałki oraz Koalicji Obywatelskiej, a także Mieszkańcy Suwałk. „Przeciw” byli Radni z Prawa i Sprawiedliwości.

- Dziękuję za słowa uznania ale i uwagi. Jestem zawsze otwarty na dyskusję i debatę z Państwem, a przede wszystkim na współpracę, która deklaruje z mojej strony na pewno będzie – podsumował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Czesław Renkiewicz. Pełna wypowiedź:

Audio file
4 Komentarzy

Właściwie, to od zakończenia II wojny, rządzi ta sama opcja. No powiedzmy lekko przemalowana !

Dodaj komentarz