MOPR w Suwałkach wypłaci dodatek mieszkaniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, wnioski o dodatek mieszkaniowy

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

Wniosek można złożyć nie później niż do dnia 31 marca 2021r. Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w przypadku, gdy: 

 

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.; 
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.); 
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.     

 

Informacje w sprawie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można uzyskać pod numerem telefonu 87 565-28-84.

2 Komentarzy

Dodaj komentarz