Miasto nie rezygnuje z budowy hali

Co z halą pneumatyczną na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6

Władze Suwałk ponownie wystąpiły do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o zgodę na zamienne rozwiązania w kwestii ochrony przeciwpożarowej w mającej powstać hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6.

 

Przed miesiącem Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że projekt dotyczący zakupu i montażu hali pneumatycznej na boisku przy SP 6 nie jest realizowany z uwagi na negatywną opinię wydaną przez Państwową Straż Pożarną. Z uwagi na brak realizacji projektu radna Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki" skierowała do włodarza interpelację z wnioskiem, aby w takiej sytuacji skierować do realizacji następny projekt z grupy dużych projektów wybrany przez mieszkańców Suwałk, tj. projekt pod tytułem „Modernizacja szatni i łazienek przy basenie w Szkole Podstawowej nr 1O w Suwałkach", który uzyskał wsparcie 2715 głosów mieszkańców. 

 

Na ten moment jednak władze Suwałk nie planują realizacji kolejnego projektu z listy i dalej zabiegają o budowę hali. Miasto Suwałki na początku grudnia ubiegłego roku podpisało umowę z Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Piaseczno na „Zaprojektowanie i wybudowanie hali. W chwili obecnej projekt jest nadal realizowany. Jak przekazał prezydent Czesław Renkiewicz, Miasto Suwałki wystąpiło ponownie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Uzyskanie zgody umożliwi wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno — budowlanych na podstawie art. 9 ustawy Prawo Budowalne. Po uzyskaniu zgody Ministra Miasto Suwałki przystąpi do realizacji projektu zgodnie z założeniami Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego z 2020r.

1 Komentarzy

Dlaczego Urząd Miasta ubiega się o odstąpienie od przepisów techniczno- budowlanych. Wg mnie będzie to punkt użyteczności publicznej, który tym bardziej powinien spełniać wymogi prawa budowlanego. Nie jest to przypadek szczególnie uzasadniający to zwolnienie.

Dodaj komentarz