Konsultacje Społeczne „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.”

Konsultacje Społeczne „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.”

 

Konsultacje Programu Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczną się spotkaniem informacyjnym we czwartek 11.08 o godz. 11.00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. 

 

Głównym celem programu jest wskazanie kierunków rozwoju i sposobów wsparcia przedsiębiorczości w Suwałkach oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego miasta do 2030 roku. Przyjęcie i realizacja dokumentu pozwoli na zrównoważony i stabilny rozwój gospodarczy Suwałk w najbliższych latach. Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt i ramowe założenia tego Programu. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu informacyjnym proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do dnia 8 sierpnia 2022 r.

 

Na stronie internetowej zamieszczono projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r. oraz formularz konsultacyjny za pomocą którego, można zgłaszać uwagi do ww. programu od 12 sierpnia do 12 września 2022 r.

 

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje_pozarzadowe_sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/informacja-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-programu-rozwoju-przedsiebiorczosci-miasta-suwalk-do-2030-r.html

 

Uzupełniony formularz konsultacyjny należy przesłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz