Konkurs na minigranty wolonatriackie

pryzmat centrum aktywności społecznej

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ogłasza konkurs na inicjatywy wolontarystyczne w woj. podlaskim, w ramach których sfinansuje 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie od 23.07.2021 r. do 10.08.2021 r.  prześlą na adres e-mailowy: borowa.wiola@gmail.com (z dopiskiem w tytule maila „Minigranty wolontariackie 2021”) swoją koncepcję inicjatywy za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej.Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie 1000,00 zł.

 

Jakie działania zostaną dofinansowane?

 

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej. Może to być np. organizacja gry miejskiej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, stworzenie ogródka z podopiecznymi domu pomocy społecznej lub przygotowanie pikniku sąsiedzkiego. Być może w Twojej okolicy brakuje działań aktywizujących, panuje monotonia i jest wiele obszarów, które można rozwiązać pracą społeczną. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, pobliskim podwórkom, parkom, organizacjom … na pewno znajdziesz tam wiele inspiracji na swoją inicjatywę.

 

Co należy zrobić?

 

1. Zapoznać się z zasadami konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności znajdującymi się na stronie internetowej http://pryzmat.org.pl/mini-granty-dla-wolontariuszy/

2. WAŻNE! zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu (dotyczy lidera grupy)

3. Zebrać zespół wolontariuszy i zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej do dn. 10.08.2021 r. drogą mailową: borowa.wiola@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Mini granty wolontariackie 2021” lub za pośrednictwem interaktywnego formularza Wniosku, do którego link znajduje się na stronie internetowej CAS Pryzmat  

4.Skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, p. Wioletą Borową  (borowa.wiola@gmail.com), tel. 604 214 274

Dodaj komentarz