Więcej środków na renowacje podlaskich zabytków

Parafie w Wiżajnach, Jeleniewie i w Wigrach z dofinansowaniem

 

Parafie w Wiżajnach, Jeleniewie i w Wigrach znalazły się na liście zabytków, które otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. 

 

Dotacje w łącznej wysokości 4,4 mln zł zostaną przeznaczone na prace budowlane i konserwatorskie przy 68 podlaskich zabytkach wpisanych do rejestru. Decyzję w tej sprawie podjął w poniedziałek (29.05) sejmik województwa. To najwyższa jak dotąd kwota przekazana z budżetu województwa na ratowanie zabytków. Dotacje przyznano w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. W ramach konkursu wpłynęło 101 wniosków, a komisja konkursowa do dofinansowania rekomendowała 68 zadań.

– Ten zarząd przyjął kierunek działania, w którym na konserwację zabytków przeznacza się znaczące środki. Wierzymy, że warto. Po pierwsze dlatego, że dobre utrzymanie zabytków wiąże się z pielęgnowaniem historii i tradycji, a więc z tożsamością narodową. I jest to potrzebne społeczeństwu. Ponadto zadbane zabytki świadczą o naszym regionie, podnoszą jego walory, w tym turystyczne - mówił marszałek Artur Kosicki. 

Z terenu gminy Suwałki dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach na remont elewacji kościoła zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie otrzymała 30 tysięcy złotych na prace konserwatorsko - restauratorskie feretronu Matki Bożej Niepokalanej XIX w.; feretronu z obrazami olejnymi XVIII w. i feretronu z oleodrukami XVIII w. Natomiast Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach otrzymała 30 tysięcy złotych na konserwację ołtarza bocznego św. Michała Archanioła z poł. XVIII wieku oraz 30 tysięcy złotych na konserwację feretronu z II poł. XIX w. z płaskorzeźbami św. Barbary i św. Rocha.

4 Komentarzy

Dodaj komentarz