Obwodnica Augustowa - weź udział w ankiecie

konsultacje ws. planów budowy południowo - wschodniej obwodnicy Augustowa

Do 20 maja potrwają badania społeczne o charakterze konsultacyjno – informacyjnym dotyczące planów budowy tzw. południowo - wschodniej obwodnicy Augustowa.

 

Obwodnica powstać ma w ciągu drogi krajowej nr 16 w ramach rządowego Programu budowy 100 Obwodnic. Obwodnica Augustowa to element szerszego zadania obejmującego modernizację całego ciągu DK16 między Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co umożliwi wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie.

 

W celu skutecznego wyeliminowania ruchu ciężkiego z Augustowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad zaplanowała południowo-wschodnią obwodnicę tej miejscowości. Analizowane są różne warianty, m.in. ten najdłuższy, który na początku ubiegłego roku przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy). Obecnie zakończono prace nad uproszczonym Studium korytarzowym oraz nad analizą i prognozą ruchu.

 

Obecnie prowadzone są badania o charakterze konsultacyjno – informacyjnym w ramach opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, prowadzona jest również roczna inwentaryzacja przyrodnicza. Swoją opinię można wyrazić za pomocą ankiet, których formularze można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl . Istnieje również możliwość przesłania opinii poprzez wysłanie skanu formularza na adres mailowy: [email protected] , lub pocztą na adres: Value Engineering Sp. z o.o., ul. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa. To właśnie ta firma przygotowuje Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu. Opracowanie tej dokumentacji jest niezbędne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

 

qwerty

2 Komentarzy

Adrian

11/05/2021

Żaden ruch ciężarówek nie odbywa się przez Augustów, a GDDKiA chce na siłę uszczęśliwić miasto niszcząc uzdrowisko i okoliczną przyrodę.

Dodaj komentarz