Problem rolników z żubrami

Mieszkańcy wsi Skieblewo mają problem ze stadem żubrów z Puszczy Augustowskiej

Mieszkańcy wsi Skieblewo w powiecie augustowskim mają problem z obecnością stada żubrów z Puszczy Augustowskiej w swojej wsi. Żubry uszkadzają zgromadzoną kiszonkę i oprócz wyjadania części pryzm niszczą folię zabezpieczającą zapasy paszy.

 

W środę (17.02) na zaproszenie sołtysa wsi Skieblewo i burmistrza miasta Lipsk, w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa Augustów i Płaska oraz przedstawiciela Koła Łowieckiego „Ratusz” z mieszkańcami Skieblewa. Tematem spotkania był problem obecności stada żubrów z Puszczy Augustowskiej we wsi Skieblewo. Rolnicy mają problem z żerowaniem żubrów na zmagazynowanych zapasach karmy dla bydła. Od kilku tygodni żubry uszkadzają zgromadzoną kiszonkę i oprócz wyjadania części pryzm niszczą folię zabezpieczającą zapasy paszy.

 

Burmistrz Lech Łępicki omówił kwestię uzyskania z RDOŚ decyzji na przepłaszanie żubrów. Procedura jest w toku. Pracownicy Nadleśnictwa Augustów omówili wykonane i realizowane zadania w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, zasady ubiegania się o odszkodowania za straty wyrządzone przez żubry, podstawowe przepisy prawne związane z ochroną żubra oraz rolę Lasów Państwowych w ochronie żubra. Po burzliwej chwilami dyskusji wszyscy doszli do porozumienia. Burmistrz zadeklarował wyjazd do RDOŚ w Białymstoku wraz z mieszkańcami wsi, a przedstawiciele nadleśnictw zadeklarowali udział w akcji przepłaszania żubrów do Puszczy Augustowskiej. Rolnicy liczą na szybkie załatwienie ich problemu utraty paszy do hodowli bydła.

 

3 Komentarzy

Może jeszcze ktoś powinien jeszcze sprzątnąć kupę po żubrze. Wystarczy tylko spojrzeć na tych rolników. Zapasione to to z lenistwa, dopłaty by tylko brali i narzekali że im źle.

niedrwal

23/02/2021

Ktoś posadził las, drwal chodzi do pracy, jak na grzyby, darmowe.... I jeszcze czas ma na pogardliwe komentarze... Na siebie spójrz, też jesteś człowiekiem.

Dodaj komentarz