Plan adaptacji do zmian klimatu - spotkanie dla mieszkańców

Suwalski Ratusz zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne


 

Suwalski Ratusz zaprasza mieszkańców w czwartek 8. lutego na spotkanie podczas którego wyjaśnione zostaną założenia nowego miejskiego dokumentu, jakim jest plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Suwałki.

 

Ze względu na postępujące zmiany klimatu, miasta doświadczają licznych sytuacji ekstremalnych, takich jak fale upałów, susze, miejskie wyspy ciepła, nawalne opady oraz powodzie błyskawiczne. Każde z wymienionych zjawisk negatywnie wpływa na mieszkańców miast i obszary miejskie. W związku z tym władze Suwałk przygotowały specjalny dokument, jakim jest plan adaptacji do zmian klimatu. Zawiera on charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich. Dzięki sporządzeniu Miejskiego Planu Adaptacji Suwałki będą mogły w łatwy sposób podjąć szereg działań, które przyczynią się do niwelowania tych przykładowo wymienionych zjawisk. Łatwiejsze będzie także pozyskanie funduszy na ich realizację ze środków zewnętrznych.

- W ramach programu chcemy wdrażać rozwiązania bazujące na naturze: zielone ściany, zielone dachy, ogrody deszczowe, parki kieszonkowe czyli tworzyć nowe tereny zieleni miejskiej – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.  

Prezydent zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek 8. lutego o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej suwalskiego Aquaparku. Na spotkaniu władze miasta przybliżą założenia Planu adaptacji i wyjaśnią ewentualne wątpliwości dotyczące jego realizacji.

 

Dodajmy, że do 16 lutego można zgłaszać swoje uwagi do Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Suwałki. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie:

  • pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1,  pokój nr 210;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres os@um.suwalki.pl.
     
2 Komentarzy

Dodaj komentarz