Odział rehabilitacji w Augustowie po remoncie

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Działu i Poradni Rehabilitacyjnej

 

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Działu i Poradni Rehabilitacyjnej oraz prezentacja nowoczesnego aparatu RTG miały miejsce we wtorek (22.11) w augustowskim szpitalu.

 

Końca dobiegł kolejny etap unowocześniania augustowskiego szpitala. W miniony wtorek z udziałem władz placówki i zaproszonych gości oficjalnie otwarto Dział i Poradnię Rehabilitacyjną. Zakupiony został nowoczesny sprzęt, w tym m.in. w: aparaty do elektroterapii i laseroterapii oraz innowacyjną komorę do suchych kąpieli kwaso-węglowych. Ponadto zakupiono nowoczesny, cyfrowy, wielofunkcyjny aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich zawierający dwa detektory i wyposażenie dodatkowe. Urządzenie o wartości 1,3 mln zł sfinansowano z Budżetu Państwa – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Inwestycję przeprowadzono w ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” o wartości 2,23 mln zł uzyskano dofinansowanie w kwocie 1,55 mln zł ze środków EFRR z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Wkład własny w wysokości 677,41 tys. zł pochodził z budżetu Powiatu Augustowskiego.

 

Foto: powiat augustowski

1 Komentarzy

Dodaj komentarz