Trwają prace na ul. Jesionowej

remont 75-metrowego odcinka chodnika oraz jezdni na ulicy Jesionowej

 

Pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonują remont 75-metrowego odcinka chodnika oraz jezdni na ulicy Jesionowej. 

 

Prace obejmują fragment od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Leszczynową. Remont polega na rozbiórce dotychczasowej zdegradowanej nawierzchni chodników, zjazdów bramowych oraz jezdni o powierzchni 736 m2, wykonaniu nowej podbudowy i ułożeniu na niej nowej kostki typu polbruk, wymienione zostaną również zniszczone krawężniki.

 

W związku z prowadzonymi pracami ul. Jesionowa jest wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszczynową do skrzyżowania z ul. Świerkową. Dojazd do ul. Jesionowej odbywa się od ul. Topolowej i ul. Leszczynowej. Koniec robót planowany jest w drugiej połowie listopada.

 

Foto: ZDiZ

Dodaj komentarz