Rozpoczął się nabór wniosków do SBO 2023

Do dyspozycji suwalczan jest kwota 2,65 mln zł

Rozpoczął się nabór wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Do dyspozycji suwalczan jest kwota 2,65 mln zł do podziału w 3 kategoriach.

 

Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

 

Kwota na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego została podzielona w następujący inny niż do tej pory sposób:

 

 • projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł. - pula środków 100 tys. zł;
 • projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł. - pula środków 600 tys. zł;
 • projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł - pula środków 1 950 tys. zł.

 

Terminy

 

 • od 29 lipca do 19 sierpnia 2022 r. Składanie przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
 • od 22 sierpnia do 9 września 2022 r. Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
 • 12 września 2022 r. Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją 
 • od 12 września do 19 września 2022 r. Składanie odwołań
 • od 19 września do 23 września 2022 r. Rozpatrzenie odwołań
 • od 26 września do 1 grudnia 2022 r. Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w DwuTygodniku Suwalskim
 • od 10 października do 4 listopada 2022 r. Głosowanie nad propozycjami
 • od 7 listopada do 25 listopada 2022 r. Liczenie głosów
 • 28 listopada 2022 r. Ogłoszenie wyników konsultacji

Dodaj komentarz