Radna o koszeniu i pielęgnacji traw oraz wycince starodrzewu

Interpelacja Anny Ruszewskiej ws. ujednolicenia zasad pielęgnacji i wycinki traw i drzew

O stworzenie jednolitych standardów dla jednostek miejskich, dotyczących koszenia i pielęgnacji traw oraz wycinki starodrzewu, apeluje Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki".

 

Radna skierowała w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałki, gdyż jak twierdzi, widzi potrzebę zwiększania kształtowania świadomości społecznej dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz mając na uwadze konieczność ochrony terenów zieleni -  terenów leśnych, parków, zieleńców, zieleni tymczasowej i nieurządzonej czy pasów drogowych). W swoim piśmie postuluje, aby stworzyć jednolite standardy dla jednostek miejskich dotyczące koszenia i pielęgnacji traw oraz wycinki starodrzewu w Suwałkach. Opracowane standardy mają wspomagać pracę miejskich organów administracji w procesie kształtowania zieleni Suwałk. Tego rodzaju dyrektywy są już wdrożone w wielu miastach europejskich, jak i w Polsce, np. w Krakowie, Wrocławiu, Kielcach, Łodzi czy Poznaniu. 

- Wprowadzenie zasad utrzymania terenów zieleni przyczyni się do utrzymania w jak najlepszej kondycji istniejącego zasobu miejskiej zieleni, w tym dbałości o starodrzew w mieście, czynnik najbardziej realnego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ujednolicenia procedur w całym mieście. Ograniczenie koszenia trawy lub odstąpienie tam gdzie jest to możliwe przyczyni się m.in. do ograniczania skutków suszy i wspomoże różnorodność biologiczną. Utrzymanie zieleni to, koordynacja wszystkich działań, więc czasami należy zrezygnować z koszenia i uzależniać je od warunków pogodowych, ponieważ jest np. niepotrzebne, a czasami dlatego, że niezbędne są inne czynności pielęgnacyjne, np. dodatkowe usunięcie grożących wykrotem martwych drzew. Wszelkie działania na terenach zieleni powinny mieć na celu utrzymanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przyrodniczych i estetycznych - interpeluje radna. 

Anna Ruszewska zauważa również, że każdy teren zieleni ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia. Zasady pielęgnacji zieleni muszą więc być dopasowane do specyficznych warunków konkretnych terenów. Bezśnieżne zimy, czy susza są czynnikami ograniczenia koszenia. Te warunki spowalniają wzrost trawy, a równocześnie rodzą zapotrzebowanie na wyższą trawę. Taką, która nie tylko przyczynia się do ograniczenia spływu powierzchniowego, podnoszenia pojemności wodnej gruntu, a także do zwiększenia bioróżnorodności, tłumienia hałasu, zatrzymywania zanieczyszczeń, a zwłaszcza lokalnego obniżania temperatury w mieście. 

- Całkowite zaprzestanie koszenia traw jest procesem długotrwałym i trwa wiele lat. Proces ten zależy od wielu czynników, w tym od okresu wegetacyjnego roślin i trzeba go prowadzić stopniowo. Przygotowanie terenów do ograniczenia i zaprzestania koszenia polega między innymi na dosiewaniu innych gatunków roślin do istniejących, a można to robić wyłącznie w określonej porze roku. Przygotowywanie terenów pod ten cel musi także odzwierciedlać uchwalony budżet miasta. Ewentualnie zaoszczędzone środki finansowe mogą zostać wykorzystywane na inne czynności związane z bieżącą konserwacją zieleni, zwłaszcza na specjalistyczną pielęgnację drzewostanu czy zabezpieczanie i odtwarzanie terenów zdegradowanych np. przez parkujące samochody. 

2 Komentarzy

wyciąć drzewa przy blokach a nie zasłaniają okna i widok

kleszcze jeszcze....

Jak ktoś chce to nich nie kosi trawnika pod swoim domem, reszta ma być koszona...

Poza kleszczami zostaje problem pyłków i problemów zdrowotnych alergików...

 

Dodaj komentarz