Poselska wizyta i porozumienie ws. bezpłatnej pracy osadzonych na rzecz miasta

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Suwałkach, bezpłatne prace na rzecz miasta Suwałki

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Suwałkach świadczyć będą nieodpłatną pomoc na rzecz miasta w postaci prac społecznie użytecznych.  

 

We wtorek (19.10.) wizytę w Areszcie Śledczym w Suwałkach złożyła Aleksandra Szczudło posłanka na Sejm RP. Zainteresowanie tematami więziennictwa, a szczególnie współpracy suwalskiej jednostki z organami samorządu terytorialnego, skutkowało późniejszym spotkaniem posłanki w towarzystwie dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach prezydentem miasta Czesławem Renkiewiczem.

 

Podczas spotkania dyrektor podpisał porozumienie z Urzędem Miasta Suwałki, którego celem jest realizacja zadań związanych z działalnością resocjalizacyjną oraz społeczną readaptacją osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach. W ramach porozumienia osadzeni z Aresztu Śledczego w Suwałkach świadczyć będą nieodpłatną pomoc na rzecz miasta Suwałki w postaci prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie miasta i jego okolic w okresach ważnych dla miasta i regionu wydarzeń.

- Mamy nadzieję, że współpraca naszych instytucji będzie budowała szeroko rozumianą świadomość społeczną oraz integrowała środowiska, głównie poprzez zadania z zakresu edukacji, redukcji szkód społecznych przestępczości, podnoszenia świadomości społecznej, wzbudzania poczucia odpowiedzialności – przekazała kpt. Joanna Boratyńska, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Suwałkach.

 

Zdjęcia st. chor. Dariusz Maksimowicz

Dodaj komentarz