Podlaska Gala Wolontariatu

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat Gala Wolontariatu

W minioną sobotę (05.12) odbyła się coroczna Podlaska Gala Wolontariatu, organizowana przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

 

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, podczas którego w szczególny sposób docenia się społeczników, którzy bez wynagrodzenia każdego dnia niosą serce w swoich dłoniach. Organizatorzy Gali skupili się na docenieniu i wyrażeniu wdzięczności dla  wolontariuszy i swoich partnerów - osób o wielkich sercach. W tym roku szczególnie należy uświadomić wszystkich, jak cennym darem jest pomoc wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. To właśnie społecznicy każdego dnia dają swoje ogromne wsparcie innym. Robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, rozmowy z osobami samotnymi, koordynacja pomocy. Te i inne zwykłe działania dają coś niezwykłego. Poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz wielką ludzką solidarność. Podczas tych nietypowych obchodów wyjątkowe słowa przekazali społecznicy,  Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Dariusz Pietrowski – Kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz inni zaproszeni goście, którzy przygotowali nagranie.

 

W trakcie Gali odbyło się też uroczyste podsumowanie edycji Regionalnej Ogólnopolskich Konkursów „WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI” i „KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI”. W Regionalnym konkursie „Koordynator Roku Korpusu Solidarności” nagrodzonych zostało dziewięciu laureatów. Organizowany konkurs stworzył okazję, aby w sposób szczególny podziękować wyróżnionym wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu, na co dzień współpracującym z organizacjami i instytucjami publicznymi. Konkurs pokazał wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy dzielnie wspierają lokalną społeczność, aktywnie zaznaczając swoją obecność niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

 

Wręczonych zostało również sześć certyfikatów pod nazwą „MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM”, dla placówek modelowo współpracujących z wolontariuszami z województwa podlaskiego. Wśród nich znalazły się: Stowarzyszenie Mroczne Bractwo w Suwałkach, Fundacja Teen Ranch Polska w Kopanicy, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w Osmoli, Spółdzielnia Socjalna „Esskapada” w Osmoli, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie. Gali towarzyszyła debata wolontariacka „Okiem koordynatora wolontariatu” oraz spotkanie rozwijające dla wolontariuszy.

 


Regionalny konkurs „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”

 

W kategorii indywidualnej:

Lp.

KOORDYNATOR

ORGANIZACJA/INSTYTUACJA ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA

1

Magdalena Stempska

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

2

Marek Henryk Urbanowicz

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

3

Anna Ruszewska

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

4

Ewa Żukowicka

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

5

Angelika Pacholska

Stowarzyszenie „Nasza Tradycja” w Siemiatyczac

W kategorii grupowej:

Lp.

KOORDYNATOR

ORGANIZACJA/INSTYTUACJA ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA

1

Janina Bałazy

Michalina Pawlukiewicz

Fundacja Teen Ranch Polska w Kopanicy

2

Marcin Klejno

Paweł Mickiewicz

Fundacja OKNO NA WSCHÓD w Białymstoku

3

Honorata Tomczak

Aneta Tarasiuk

Stowarzyszenie „Centrum na wschodzie” w Osmoli

4

Anna Małgorzata Samborska

Barbara Bożena Brzozowska

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

 

W Regionalnym konkursie „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” nagrodzonych zostało11 laureatów.

 

W kategorii indywidualnej:

Lp.

WOLONTARIUSZ

ORGANIZACJA/INSTYTUACJA ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA

1

Martyna Miszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

2

Aleksandra Gołaszewska

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

3

Justyna Poniatowska

Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

4

Jan Edward Kiersztyn

HDK przy 12blp im. mjr Franciszka Szabuni WOT

5

Irena Dmitruk

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

6

Anna Ruszkiewicz

Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie

7

Sławomir Kobus

Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie

8

Aleksandra Wojnicz

Fundacja OKNO NA WSCHÓD w Białymstoku

9

Dawid Baczewski

Stowarzyszenie SILNI RAZEM w Zambrowie

 

W kategorii grupowej:

Lp.

WOLONTARIUSZ

ORGANIZACJA/INSTYTUACJA ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA

1

Edyta Jankowska

Magdalena Dyczewska

Nikola Agnieszka Szczęsna

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

2

Abigail Łempicka

Filip Łempicki

Miłosz Osipowicz

Dawid Ołów

Fundacja Teen Ranch Polska w Kopanicy

Dodaj komentarz