Mieszkańcy ul. Krzywólka doczekają się ukończenia drogi

Władze miasta poszukują firmy, który wykona rozbudowę ul. Krzywólka w Suwałkach

Władze miasta poszukują firmy, który wykona rozbudowę ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza.


Petycje mieszkańców ulicy Krzywólka w Suwałkach w końcu przyniosły skutek. W środę (06.10) władze Suwałk ogłosiły postepowanie w sprawie rozbudowy tej ulicy. Zamówienie polega na rozbudowie drogi gminnej o długości ponad 934m na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej. Wykonawca będzie miał za zadanie m.in. budowę nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, drogi dla rowerów, budowę sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Czarna Hańcza czy też rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego. 

 

Ofert można składać do 22 października. Termin realizacji zadania to 360 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodaj komentarz