Miasto i Gmina Suwałki powołały Miejski Obszar Funkcjonalny

związek ZIT

 

We wtorek (2.08), w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miasto i Gmina Suwałki utworzyły  Miejski Obszar Funkcjonalny (związek ZIT). Oznacza to więcej pieniędzy na projekty unijne dla naszego regionu.


Obszar Funkcjonalny do tej pory obejmował Białystok i przyległe gminy. Dzięki staraniom samorządów i zmianie polityki finansowej na szczeblu unijnym możliwe będzie wykorzystanie takich środków finansowych dla naszej lokalnej społeczności. Miasto i gmina mają bardzo wiele wspólnych obszarów działalności, a związek ZIT daje szansę na współpracę i realizację wspólnych projektów.

Porozumienie podpisali prezydent Miasta Suwałk, wójt Gminy Suwałki oraz skarbnicy obydwu samorządów.

-Ten dokument legitymizuje zarówno pracę podjętą kilka miesięcy temu jak i powołane do tej pory organy, czyli Komitet Sterujący złożony z prezydenta Suwałk i wójta Gminy Suwałki oraz grupę roboczą złożoną między innymi, z zastępców prezydenta i wójta. Liderem tego związku będzie Miasto Suwałki. – powiedział prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz.

Następnym krokiem będzie opracowanie przez ekspertów strategii rozwoju lokalnego, a następnie szerokie konsultacje społeczne. Ale już teraz obie jednostki samorządu wiedzą co chcą zrealizować dzięki pieniądzom z ZIT. W planach są farmy fotowoltaiczne, granty na instalacje solarne dla mieszkańców, autobusy zeroemisyjne, ścieżki rowerowe łączące gminę i miasto, infrastruktura drogowa i oświatowa. W grę wchodzą też stacje systemu SUWER na terenie gminy, oprawy LED, infrastruktura wodno–kanalizacyjna oraz działania wspierające przedsiębiorców i oświatę.

-Gmina Suwałki jest skazana na współpracę z Miastem Suwałki mimo, że obszary działalności różnią się. Wspólne strategie muszą to uwzględniać. Edycja grantu umożliwi wybór najważniejszych działań. Do tej pory wyglądało to tak, że przedmioty finansowania ze środków unijnych były narzucane z góry.  W chwili obecnej będziemy mogli sami wskazać obszary, które dla nas są najbardziej potrzebne. – podkreślił Zbigniew Mackiewicz, wójt Gminy Suwałki.


Dodatkowo, oprócz środków pozyskanych z ZIT oba samorządy będą mogły pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument strategii terytorialnych ukierunkowany na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Komisja Europejska zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do przeznaczenia minimum 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację tego instrumentu.


Do najważniejszych celów ZIT należy:

- promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
- zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
- realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;
- zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

2 Komentarzy

Prawda

03/08/2022

I tak od 1989 roku ta yelita się nadal farbuje i udaje że służy lokalnemu miejskiemu i gminnemu  społeczeństwu. A faktycznie to są  życiowe prostaki udające elitę a jak spytacie ich o pełne życiorysy poparte jednoznacznymi dowodami to wtedy zrozumiecie  jak perfidna tzn. yelita zarządza wami od 1989 roku ,udająca ze wam służy a  tak naprawdę żeruje jak pospolity łobuz  na waszych życiowym i waszych pokoleń dorobku  aby tylko się obłowić i przejść na solidną emeryturę nadal udając elitę a faktycznie to są kohorty pospolitych dypmolomatołków działających w ramach bandyckiego prawa rzymskiego morskiego a nie prawa naturalnego.I tak te yelity dymają was 24 godziny na dobę  od 1985 roku  ,kiedy to  matrioszka Jaruzelski wraz z matroszką Kiszczakiem wraz  ze swoją świtą aby ratować swoją dupę i ich licznych dupolizusów   podpisał sławną umowę  Rockefellerem w N.Yorku i sprzedaży Polski. A potem w roku 2002 powtórzył ten lichwiarski numer PO-PSL z koszer  Rothschildem w Londynie .Zatem korytologia i hakologia to dwie tajemne  ważne dziedziny wiedzy którę sa bardzo ważne w tym peryferyjnym cywilizacyjnym, gospodarczym i naukowym  zadupiu o nazwie Suwałki. Zatem czas  na młode mózgi i nowe koncepcje rozwoju a nie starych nieuków  pierdzieli fantasmagorie. Po owocach ich poznacie i szczególnie po szklanych domach.

Zimny kloc

03/08/2022

Pozytyw. Bo juz myślałem,że będę tylko narzekał. Współpraca cieszy. Czekamy na "owoce". 

Dodaj komentarz