Konsultacje ws. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Suwałk 

spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Suwałk

 

W czwartek (26.10) o godzinie 16:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Suwałk.

 

Miasto Suwałki wspólnie z Gminą Suwałki i we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Miejski Obszar Funkcjonalny ) Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych. Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami na temat dokumentu - informuje suwalski Ratusz. 

Dodaj komentarz