Województwo Podlaskie. Pieniądze z Unii na lata 2021-2027

Do dyspozycji Podlaskiego będą 992 mln euro w ramach RPO na lata 2021-2027

Do dyspozycji Podlaskiego będą 992 mln euro w ramach RPO na lata 2021-2027, a także znacząca pula pieniędzy z Programu Polska Wschodnia, programów krajowych i transgranicznych – poinformowano we wtorek (02.02) podczas konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa, określającej zasady wykorzystania funduszy unijnych. 

 

W spotkaniu online zorganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udział wziął marszałek Artur Kosicki. Uczestniczyli w nim także wiceministrowie resortu: Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Jacek Żalek. - Wchodzimy w kluczowy okres dla Polski, a także dla województwa podlaskiego. Ze względu na pandemię chcemy jak najszybciej powrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju regionu, ale też podnieść jakość życia mieszkańców województwa podlaskiego – zaznaczył marszałek Kosicki.

 

Do Polski w ramach funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 ma trafić 76 mld euro. 60 proc. z tej puli zasili programy krajowe, pozostała część zostanie rozdysponowana w poszczególnych województwach (28,4 mld euro). Podlaskie otrzyma 992 mln euro. - Wiemy, że na politykę spójności w nowym okresie jest mniej pieniędzy, dlatego cieszymy się, że ubytek środków dla województwa podlaskiego nie jest tak duży. Przyjęty algorytm nas generalnie satysfakcjonuje – dodał Artur Kosicki.

 

Przyznana regionowi pula stawia województwo podlaskie na trzecim miejscu pod względem środków przypadających na jednego mieszkańca. Będzie mogła być jeszcze zwiększona w ramach tzw. kontraktu programowego. - Chcemy, by w ramach kontraktu realizowane były przedsięwzięcia strategiczne, które swoim oddziaływaniem będą wpływać na rozwój nie tylko regionu, ale całego kraju – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 

Marszałek Kosicki zadeklarował, że jest przygotowany na negocjacje, a region dysponuje wieloma pomysłami i projektami, z którymi będzie aplikował o dotacje. Budżet dla Podlaskiego powiększą też środki z Programu Polska Wschodnia. Do podziału na sześć regionów będzie ponad 2,5 mld euro. - Nie ma tu koperty regionalnej, a finansowanie będzie realizowane w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy” - podkreśliła wiceminister.

 

Do wykorzystania pozostają jeszcze pieniądze z programów krajowych. To pokaźne źródło finansowania dla naszego regionu, z którego w bieżącej perspektywie Podlaskie otrzymało 5,7 mld złotych. O środki na rozwój będzie można też aplikować z Krajowego Planu Odbudowy. Jak podkreślił Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Podlaskie potrafiło wykorzystać szansę rozwoju, jaką dają dotacje unijne, na co wskazuje zakontraktowanie 90 proc. środków w bieżącej perspektywie.

 

Umowa Partnerstwa określa zasady wykorzystania przez Polskę funduszy unijnych w latach 2021-2027. Dokument jest od 19 stycznia konsultowany w poszczególnych regionach. Uwagi można zgłaszać do 22 lutego br. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, dokument zostanie przekazany KE i rozpoczęte zostaną formalne negocjacje. Wiceminister Jarosińska-Jedynak poinformowała, że prace nad regionalnymi programami są bardzo zaawansowane. Pierwsze konkursy będą mogły ruszyć jeszcze w tym roku. 

 

Dodaj komentarz