Nowy most na rzece Rospuda

Most na rzece Rospuda oddany do użytkowania

Zakończyły się prace związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Rospuda w ciągu drogi gminnej w miejscowości Filipów. 

 

Podczas realizacji robót zostały wbudowane wszystkie materiały z rozbiórki starego kamiennego mostu. Również jako elementy historii i dla pamięci ustawiono dwa kamienne obeliski, które prawdopodobnie służyły jako słupy balustrady starego mostu.

 

Przeprawa mostowa jest miejscem szczególnym w Dolinie Górnej Rospudy, ponieważ tu początek swój bierze rzeka Rospuda. Ciąg komunikacyjny z uwagi na zły stan techniczny przeprawy mostowej przez wiele lat był zamknięty dla ruchu samochodowego. Jednak po wielu staraniach i zabiegach udało się skompletować dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami i doprowadzić do realizacji inwestycji. 

 

Wykonawcą robót była gołdapska firma TOP-KOP Krzysztof Świtaj. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 607 534,43 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 340 429,60 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i 169 271,14 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Foto: Gmina Filipów

Dodaj komentarz