Lipcowe liczenie ptaków w Wigrach

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego policzyli ptaki

W minionym tygodniu przeprowadzone zostało liczenie ptaków w Wigrach. Stwierdzono 2700 ptaków należących do 28 gatunków. 

 

Najliczniejszym ptakiem tym razem okazała się łyska – zaobserwowano łącznie blisko 900 osobników tego gatunku. Drugi pod względem liczebności gatunkiem był kormoran (700 osobników). Wyraźnie niższa niż w poprzednich latach była liczebność perkoza dwuczubego – stwierdzono łącznie 550 perkozów, w tym 250 piskląt. Na Wigrach przebywało 140 krzyżówek, 81 gągołów, 37 nurogęsi oraz 3 czernice. Liczebność łabędzia niemego wynosiła 127, w tym było tylko 30 tegorocznych młodych. Zaobserwowano jednego łabędzia krzykliwego, gatunku nienotowanego na jeziorze latem od 2015 roku. Na Wigrach przebywały 53 czaple białe i jedna siwa.  Nieliczne były mewy i rybitwy: 28 śmieszek, 12 mew srebrzystych, 7 siwych i 2 białogłowe. Wśród 18 rybitw czarnych były 4 słabo lotne młode. Na jeziorze zaobserwowano tylko 11 rybitw rzecznych. Najliczniejszym drapieżnikiem był błotniak stawowy – łącznie 10 osobników, poza tym obserwowano po jednym bieliku i krogulcu. Do rzadziej notowanych nad Wigrami gatunków można zaliczyć piskliwca oraz kokoszkę.

 

Źródło: WPN 

Dodaj komentarz