Droga z Suwałk do Rutki-Tartak może zostać pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej

pozbawić drogę łączącą Suwałki z gminą Rutka-Tartak kategorii drogi wojewódzkiej

 

Sejmik Województw Podlaskiego zamierza pozbawić drogę łączącą Suwałki z gminą Rutka-Tartak kategorii drogi wojewódzkiej. Z decyzją nie zgadzają się wójtowie okolicznych gmin.

 

Do Starostwa Powiatowego w Suwałkach wpłynęło pismo informujące starostę o zamiarze podjęcia przez Sejmik Województw Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka-Tartak i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej. 

- Podstawową przesłanką do takiego wskazania jest równoległy przebieg tego odcinka do starodroża SK8 oraz fakt powiązania komunikacyjnego miasta Suwałki z DW651 i strefą przygraniczną. Warto też zaznaczyć, iż aktualna rola i znaczenie tego odcinka DW655 ogranicza się praktycznie do obsługi ruchu lokalnego i ponadlokalnego oraz połączenia między miastem Suwałki i siedzibą gminy Rutka Tartak, co bardziej wpisuje się w definicję drogi powiatowej niż wojewódzkiej - przekazał w uzasadnieniu Sejmik Województw Podlaskiego. 

Z taką decyzją nie zgadza się Zarząd Powiatu w Suwałkach oraz Wójtowie Gmin Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki, Przerośl, Suwałki i Wiżajny. Zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego o wycofanie uchwały. Jak argumentują, droga ta w dalszym ciągu stanowi bardzo ważne połączenie komunikacyjne nie tylko dla mieszkańców gminy Wiżajny, Rutka-Tartak, Jeleniewo, Przerośl, Suwałki i Szypliszki, ale jest również jedną z głównych arterii komunikacyjnych dla miejscowości położonych we wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego: Żytkiejmy, Żerdziany i Dubieninki. 

 

Zdaniem władz samorządowych uruchomienie drogi ekspresowej na odcinku Suwałki - Budzisko w żaden sposób nie zmniejszyło znaczenia DW 655 oraz natężania ruchu na niej panującego. Należy również zauważyć, iż DW 655 przyjmuje transgraniczny ruch drogowy z Litwy od miejscowości Grzybina Krejwiany, Poszeszupienie i Sudawskie w kierunku Suwałk przez Wiżajny, Rutkę-Tartak i Jeleniewo. Należy nadmienić, że w Ministerstwie Infrastruktury trwają obecnie prace nad opracowaniem Programu Dróg Transgranicznych łączących Polskę z Litwą. 

5 Komentarzy

Dodaj komentarz