"Czyste Powietrze" - spotkanie dla mieszkańców gminy

spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".  

Wójt Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".  

 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki w środę 21. września o godzinie 11.00. Poprowadzi je doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zebrani będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania na m.in. wymianę źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki. Informacje o programie można również uzyskać osobiście w punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w poniedziałki (8.00-16.00) i środy (8.00-16.00) lub telefonicznie – 451 165 706  w godzinach pracy punktu.        

Dodaj komentarz