Sport wszystkim dzieciom służy 

pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki

 

W siedmiu suwalskich szkołach podstawowych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

Od  poniedziałku (18.09) przez najbliższe dziesięć tygodni kontynuowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w siedmiu suwalskich szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Zaplanowanych zostało 181 godzin zajęć tygodniowo w 94 grupach dla ponad tysiąca uczniów. W pierwszym półroczu zrealizowano w szkołach 2.136 godzin zajęć, a skorzystało z nich 1.049 uczniów. Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. 

 

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to 225 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 100 tys. zł.

 

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz