VI Suwalski Salon Sztuki - zgłoszenia

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w szóstej zbiorowej wystawie

 

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w szóstej zbiorowej wystawie, organizowanej pod nazwą Suwalski Salon Sztuki.


Zamiarem wydarzenia jest to, aby na ekspozycji w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 zostały zaprezentowane najnowsze dokonania czynnych artystycznie malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników oraz fotografów z Suwałk i regionu. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog, bogato ilustrujący to wyjątkowe wydarzenie. - Liczymy na aktywne uczestnictwo w wystawie, także tych, którzy są nieznani w naszym środowisku artystycznym np. młodzi twórcy, absolwenci uczelni artystycznych - informują organizatorzy.


Szczegółowe informacje oraz Regulamin VI Suwalskiego Salonu Sztuki, wraz z załącznikami do pobrania, znajduje się na stronie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Osobą do kontaktu jest kurator wystawy – Patrycja Trzeciecka, tel. 87 5664211, 87 5638540), e-mail: patrycja.trzeciecka@soksuwalki.eu.


Udział w VI SSS jest nieodpłatny. Zgłoszenia (przysłania wszystkich w/w materiałów) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 r. Na VI SSS przyjmowane będą wyłącznie prace powstałe po dniu 1 stycznia 2022 roku – z dwóch ostatnich lat.

 

Dodaj komentarz