Muzeum organizuje quiz o Aleksandrze Piłsudskiej

"Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?"

 

Do 30 października trwają zapisy do quizu organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach pod hasłem "Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?".

 

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Miejską Suwałk Roku Aleksandry Piłsudskiej, Muzeum Okręgowe w Suwałkach organizuje quiz pt. "Ola z Ulicy Krzywej. Aleksandra z Belwederu. Kim była?" Quiz odbędzie się 8 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 81. W założeniu nie będzie to typowy konkurs wiedzy, a połączenie dobrej zabawy z nauką. 

 

  • W quizie mogą uczestniczyć trzyosobowe zespoły złożone z uczniów starszych klas szkoły podstawowej pod opieką nauczyciela (opiekuna zespołu).
  • Udział zespołu w quizie należy zgłosić do 30 października 2023 roku (tel. 87 566 41 33, e-mail: historia@muzeum.suwalki.pl). W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, nazwiska i imiona uczniów oraz imię, nazwisko telefon kontaktowy i e-meil nauczyciela (opiekuna zespołu).
  • Quiz będzie się składał z 15 pytań dotyczących biografii Aleksandry Piłsudskiej oraz wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Suwalszczyznę.
  • Zwycięskie zespoły wyłoni komisja wyznaczona przez Organizatora na podstawie udzielonych odpowiedzi

 

Pięć zespołów, które uzyskają najlepszy wynik otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymają upominki.

 

Wykaz lektur, które mogą być pomocne w przygotowaniu się uczniów do udziału w quizie:

  • Aleksandra Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 2004
  • Katarzyna Droga, Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej, Kraków 2018
  • Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich, oprac. Magdalena Wołowska-Rusińska, Suwałki 2015
  • K. Skłodowski, Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. O niepodległość Suwalszczyzny, Suwałki 2009
  • Suwałki. Miasto nad Czarną Hańczą, praca zb. pod red. J. Kopciała, Suwałki 2005

Dodaj komentarz