Fotografie Piotra Bułanowa w Rozmarino

prace suwalskiego fotografika Piotra Bułanowa w ogrodzie zimowym Rozmarino

 

Od 15 listopada do 15 stycznia 2023 r. można oglądać nowe prace suwalskiego fotografika Piotra Bułanowa w ogrodzie zimowym Rozmarino. Wystawa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Mała Szkoła Fotografii - PAcamera CLUB, dzięki wsparciu restauracji Rozmarino.

 

Piotr Bułanow jest suwalczaninem. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Od ponad dwudziestu lat związany jest ze środowiskiem suwalskich fotografów skupionych wokół legendarnego PAcamera Club. Brał udział w większości wystaw zbiorowych tego klubu. W latach 1997 - 2002 r. pełnił obowiązki Prezesa Okręgu Północno-Wschodniego Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych. Jest laureatem konkursów fotograficznych, takich jak: Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach, Konfrontacje Fotograficzne w Gorzowie Wielkopolskim, Fotograficzne Mistrzostwa Polski w Warszawie. Jego prace ozdabiają wiele wydawnictw albumowych, kalendarzowych promujących Suwalszczyznę; mieszka i pracuje w Suwałkach.

 

Fotografie Piotra Bułanowa, prezentowane na tej wystawie, mieszczą się w szeroko pojętej konwencji estetycznej nawiązującej do tradycji piktorializmu i klasycznego pejzażu realistycznego; i choć wyraźnie próbują nawiązywać do malarskiego impresjonizmu, to są czystą fotografią, w tym - jakby się wydawało - fotograficznym eksperymencie, opartym na technice multiekspozycji.

 

Technika multiekspozycji fotograficznej, używanej przez autora, realizowana jest bezpośrednio w aparacie fotograficznym. Obrazy powstają w wyniku wielokrotnych naświetleń takich samych lub różnorodnych motywów przyrodniczych na jeden kadr. Pozwala to autorowi wywołać ostatecznie efekt malarski, choć jest to jednak obraz fotograficzny. Powstaje on bez użycia jakiejkolwiek obróbki w programach graficznych postprodukcji komputerowej, oprócz podstawowych poprawek o charakterze ogólnym, takich jak nasycenie kolorystyczne, czy poprawa kontrastu i jasności. Proces powstawania tych obrazów jest całkowicie kontrolowany w realnym czasie fotografowania, należy więc go w pełni uznać za czysto fotograficzny i ostatecznie fotogeniczny w swym estetycznym charakterze.

 

Dodaj komentarz