Biblioteka z dofinansowaniem na zakup książek

Pieniądze na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w Bibliotece

 

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w 2022 roku otrzymała dofinasowanie w kwocie 29 500 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 

Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ma lata 2021-2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 29 500 zł.

 

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, jest udoskonalanie i poszerzenie oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

Wkład własny Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wyniósł w tym roku 54 785,71 zł. Zakupionych zostało ogółem 3381 pozycji: w tym 3150 książek drukowanych oraz 169 audiobooków.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz