Logopedia – studia podyplomowe online. Czy to kierunek dla ciebie?

Logopedia – studia podyplomowe online. Czy to kierunek dla ciebie?

 

Logopedia to nauka związana z mową – jej rozwojem i kształtowaniem we wczesnych latach życia oraz doskonaleniem na późniejszym etapie. Co istotne, osoba wykonująca ten zawód pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z młodzieżą i dorosłymi. Wiążesz swoją przyszłość z logopedią? W takim razie sprawdź, czy studia podyplomowe online na tym kierunku są dla ciebie dobrym wyborem.

 

Studia podyplomowe online nie tylko z logopedii – dlaczego warto?

Popularność studiów online rośnie z roku na rok. Przeniesienie dużej części życia do internetu sprawiło, że trafiła do niego także branża edukacyjna, a razem z nią – możliwość ukończenia studiów podyplomowych z logopedii bez konieczności uczęszczania na zajęcia stacjonarne. Zamiast tego studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały. Jedną z placówek wyższych ze statusem uczelni wyższej, na której możesz ukończyć logopedię i inne studia podyplomowe online, jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

 

Warto podkreślić, że ze względu na specyfikę zawodu logopedy ukończenie studiów podyplomowych online wymaga realizacji praktyk w określonym przez wybraną uczelnię wymiarze godzinowym. Zazwyczaj jest to 180 godzin, a same praktyki można zrealizować w dogodnej dla siebie placówce.

 

Studia podyplomowe z logopedii – jakie kierunki możesz studiować przez internet?

Czy wiesz, że planując studia podyplomowe z logopedii, możesz zapisać się na kilka różnych kierunków? Wszystko zależy od twoich planów zawodowych. Możesz zdecydować się na ogólną ścieżkę o charakterze kwalifikacyjnym, po której otrzymasz kod zawodu. Na studiach online masz również ukończenia bardziej wyspecjalizowanych kierunków, takich jak logopedia: z neurologopedią; z alternatywną i wspomagającą komunikacją; z emisją głosu. W ofercie studiów podyplomowych online znajdziesz też logopedię dla pedagogów specjalnych, dla nauczycieli oraz ogólną i kliniczną.

 

Zostając absolwentem logopedii i kończąc studia podyplomowe, możesz znaleźć pracę w szkołach i przedszkolach, ale nie tylko. Absolwenci mogą zostać także zatrudnieni w przychodniach i poradniach specjalistycznych, domach dziecka, szpitalach lub prywatnych gabinetach.

 

Logopedia – dla kogo są te studia podyplomowe online?

Studia podyplomowe online z logopedii trwają 3-4 semestry (w zależności od wybranego kierunku). To również od specjalizacji, która cię interesuje, zależy, czy możesz wziąć udział w rekrutacji. Podstawą są ukończone studia I lub II stopnia oraz wcześniejsze zdobycie przygotowania pedagogicznego. Jeśli go nie masz, to jedynym rozwiązaniem jest jednoczesne studiowanie dwóch kierunków – wspomnianego przygotowania pedagogicznego i logopedii. Co istotne, aby móc zapisać się na te studia online, musisz uzyskać również zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

Placówki polecają studia podyplomowe z logopedii nauczycielom, rodzicom oraz absolwentom, którzy interesują się zaburzeniami mowy i wiążą z tą dziedziną swoją przyszłość zawodową.

 

-

Dodaj komentarz