Co należy wiedzieć o deklaracji Intrastat?

Co należy wiedzieć o deklaracji Intrastat?

 

Podmioty zajmujące się handlem między krajami Unii Europejskiej powinny wiedzieć, czym jest Intrastat, kiedy należy go złożyć i jak wypełnić.

 

Czym jest Intrastat i kogo obowiązuje?

Intrastat stanowi system statystyczny, który obowiązuje w krajach europejskich. Zaczął obowiązywać po zniesieniu granic pomiędzy państwami członkowskimi UE w celu ujednolicenia rynku europejskiego. System gromadzi dane, które dotyczą wywozów i przywozów towarów w ramach UE. Jego wprowadzenie stało się konieczne, aby urzędy uzyskiwały informacje o stanach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Intrastat staje się koniecznością w przypadku podmiotów, które zajmują się wywozem lub przywozem towarów z innych krajów będących członkami UE.

 

Polscy przedsiębiorcy muszą podawać informacje odnośnie zarówno wywozu, jak i przywozu dóbr na teren RP. W tym celu konieczne staje się złożone odpowiedniej deklaracji – Intrastat Wywóz lub Intrastat Przywóz. Obowiązek ten został nałożony na wszystkie podmioty, które przywożą lub wywożą towary w ilości przekraczającej progi statystyczne ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kiedy złożyć deklarację Intrastat i jakie grożą kary za niewypełnienie obowiązku?

Deklaracja Intrastat musi zostać złożona w odpowiednim terminie, obejmować wszystkie przywozy i wywozy za konkretny okres sprawozdawczy w postaci miesiąca kalendarzowego. Nie można się spóźnić, deklaracja powinna wpłynąć do właściwego urzędu maksymalnie do dziesiątego dnia miesiąca, który nastąpił po okresie, którego ona dotyczy. W przeciwnym razie firma musi liczyć się z nałożeniem kary.

 

Sankcje karne zostały dokładnie opisane w Ustawie o Prawie Celnym z dnia 19 marca 2004 roku. Trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 3000 złotych za każdy okres sprawozdawczy (dotyczy to wszystkich typów obrotu). Oczywiście w pierwszej kolejności podmiot, który nie wywiązał się z obowiązku, zostanie upomniany przez organ celny, dzięki czemu ma ostatnią szansę na złożenie deklaracji Intrastat.

 

W jaki sposób wypełnić deklarację Intrastat?

Wyróżnia się dwa rodzaje deklaracji Intrastat. Jeśli przekroczy się progi w przywozie (imporcie), to wymagana jest deklaracja Intrastat przywóz. Z kolei przy przekroczeniu progów w wywozie (eksporcie) niezbędna staje się deklaracja Intrastat wywóz. W każdym dokumencie do wypełnienia są takie same pola, wpisuje się okres sprawozdawczy, trzeba także zaznaczyć rodzaj deklaracji (zgłoszenie/korekta całego dokumentu/korekta pojedynczych informacji). W dalszej części podaje się kod izby celnej, do której składa się dokument. Trzeba również podać pełne dane teleadresowe podmiotu zobowiązanego do złożenia Intrastatu (niezbędny jest także numer NIP, prefix PL, czternastocyfrowy numer statystyczny REGON). W jednym z pól wymaga się wpisania przedstawiciela w przypadku składania deklaracji przez agencję celną.

 

Wymagane są także informacje dotyczące łącznej wartości fakturowej podanej w polskiej walucie, łącznej wartości statystycznej w PLN i łącznej liczby pozycji. Są także rubryki, w którym wpisuje się opis towaru, kod kraju przeznaczenia/wysyłki, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod towaru, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia, masę netto. Możliwe jest złożenie deklaracji Intrastat w formie elektronicznej, służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jeśli ktoś nie wie, jak powinna zostać wypełniona deklaracja Intrastat, to zawsze może wypełnić go dla niego agencja celna. Zajmie się ona załatwieniem niezbędnych formalności w imieniu klienta, co przełoży się na dużą wygodę i oszczędność czasu.

 

Materiał zewnętrzny

Foto: unsplash.com

Dodaj komentarz