PWSZ Uczelnią Liderów

Suwalska Uczelnia nagrodzona

Po raz trzeci z rzędu Suwalska Uczelnia została doceniona w jednym najbardziej prestiżowych konkursów dotyczących uczelni wyższych w Polsce.

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego po raz dziesiąty przyznała certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Uroczysta gala odbyła się w Łodzi.  Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” od 2011 roku promuje najlepsze polskie uczelnie, kształcące absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W jego ramach akredytowane są szkoły wyższe, wydziały, kolegia, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw lidera oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. 

 

W 10. edycji wyłoniono około 30 laureatów. Obok PWSZ w Suwałkach wyróżniono również m. in.: Politechnikę Śląską, Akademię Morską w Szczecinie, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, czy Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Komisja oceniała uczelnie między innymi na podstawie danych ze źródeł takich jak: Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON), Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkól Wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Oprócz certyfikatu PWSZ w Suwałkach otrzymała również tzw. wyróżnienie PRIMUS, które przysługuje uczelniom z najwyższą liczbą punktów rankingowych w procesie certyfikacji.


 

2 Komentarzy

Dodaj komentarz