Stulecie Archiwum Państwowego w Suwałkach

Stulecie w państwowej sieci archiwalnej oraz ukończenie przebudowy

Stulecie w państwowej sieci archiwalnej oraz ukończenie przebudowy budynku świętowało w czwartek (21.10) Archiwum Państwowe w Suwałkach. 

 

Dyrektorzy archiwów państwowych, władze miasta i zaproszeni goście spotkali się w wyremontowanym budynku przy ulicy Kościuszki 69, gdzie mieści się Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dziś odbył się bowiem obchody Stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach w państwowej sieci archiwalnej połączone z otwarciem siedziby Archiwum po przebudowie. Wydarzenie było planowane jako jeden z punktów obchodów trzechsetnej rocznicy nadania praw miejskich Suwałkom. Były wystąpienia gości, część artystyczna, zwiedzanie budynku i okolicznej wystawy oraz wykład "spojrzenie w przeszłość" dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach Tadeusza Radziwonowicza. Głos podczas przemówień zabrał m.in. dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. 

- Archiwum to instytucja niezbędna w tym, aby państwo i administracja sprawnie funkcjonowały, a obywatele i społeczeństwo mieli skąd czerpać wiedzę o swojej przeszłości. Wszystko po to, żeby móc budować lepszą przyszłość. Dla nas archiwistów jest dziś jeszcze jedna okazja do spotkania, czyli ogłoszenie strategii rozwoju Archiwów Państwowych na kolejną dekadę, która zostanie ogłoszona jeszcze dziś w Augustowie. Będziemy dyskutować o tym, jak archiwa przyszłości mają wyglądać. Zmierzamy w tym kierunku, aby archiwa były nie tylko miejscami gdzie dbamy o przeszłość i przechowujemy zasób archiwalny, gdzie staramy się o to, aby dziedzictwo dokumentacyjne było odpowiednio zabezpieczone, ale również chcemy by były to instytucje otwarte, gdzie każdy może przyjść i dowiedzieć się o przeszłości. Chcemy organizować szereg przedsięwzięć w regionie - lekcje, pokazy, wystawy. Instytucja archiwum ma ściśle współpracować z innymi instytucjami w regionie po to, aby wszystko w harmonii mogło się rozwijać. Tak postrzegamy naszą działalność w przyszłości - mówił Paweł Pietrzyk. 

Spotkanie było również okazją do oficjalnego otwarcia wyremontowanej siedziby Archiwum. Remont rozpoczął się w 2019 roku. Inwestycja miała na celu znaczną poprawę warunków przechowywania i udostępniania dokumentacji, w tym obsługi mieszkańców i instytucji z Suwałk i regionu. Blisko 14 milionów złotych dofinansowania na ten cel Archiwum otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwoliło to przywrócić właściwy stan techniczny, architektoniczny oraz estetyczne walory jednego z ciekawszych i atrakcyjniejszych budynków w zabytkowym centrum Suwałk. Archiwum zostało unowocześnione, a wprowadzone zmiany budowlano-konstrukcyjne oraz w wyposażeniu zapewniły właściwe warunki przechowywania zbiorów i odpowiednie warunki korzystania z nich, także przez osoby niepełnosprawne.

- Jest to budynek zabytkowy, historyczny. Archiwum w Suwałkach jest jedną z najważniejszych instytucji związanych z przechowaniem dokumentacji i całego dziedzictwa historycznego. Posiada niezwykle cenne zbiory z których korzysta bardzo wiele instytucji. My jako Muzeum Okręgowe od wielu lat współpracujemy i korzystamy ze zbiorów do wszelkich opracowań. Bardzo się cieszę z obecnego stanu rzeczy ponieważ przez wiele lat Archiwum borykało się z problemami lokalowymi i profesjonalnymi powierzchniami do przechowywania zbiorów. Po tym remoncie, który od dawna był zapowiadany, trwał długo i wiele kosztował, ale dobiegł do szczęśliwego końca i teraz są tu rzeczywiście warunki do tego, żeby funkcjonować, rozwijać się i pomnażać zbiory - mówił Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć. Nie wszystkie archiwalia byłej guberni suwalskiej znalazły się w archiwum grodzieńskim. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu Archiwum w Ełku jako oddział. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach. Od 1990 r. do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach sprawuje Tadeusz Radziwonowicz.

- Jako prezydent tego miasta cieszę się, że dzięki inwestycji, którą zrealizowały władze Archiwum Państwowego w Suwałkach kolejne budynki suwalskiej starówki odzyskały dawny blask. Gratuluję inwestycji oraz dziękuję za dotychczasową bardzo dobrą współpracę pomiędzy Miastem oraz tą instytucją – powiedział w swoim wystąpieniu Czesław Renkiewicz.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz