Czy władze Suwałk powinny zrezygnować z montażu hali pneumatycznej?

Problematyczny montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6

Z uwagi na negatywną opinię wydaną przez Państwową Straż Pożarną, nie jest realizowany montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach w ramach SBO. Zdaniem radnej Anny Ruszewskiej należy więc dopuścić do realizacji kolejny projekt. 

 

Jak wynika z ogłoszonych wyników głosowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, w grupie dużych projektów przyjęto do realizacji dwa projekty, tj. „Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach" oraz projekt „Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego)". 

 

W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach prezydent wskazał, iż projekt dotyczący zakupu i montażu hali pneumatycznej na boisku przy SP 6 nie jest realizowany z uwagi na negatywną opinię wydaną przez Państwową Straż Pożarną. Z uwagi na brak realizacji projektu radna Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki" skierowała do włodarza interpelację z wnioskiem, aby w takiej sytuacji skierować do realizacji  następny projekt z grupy dużych projektów wybrany przez mieszkańców Suwałk, tj. projekt pod tytułem „Modernizacja szatni i łazienek przy basenie w Szkole Podstawowej nr 1O w Suwałkach", który uzyskał wsparcie 2715 głosów mieszkańców. 

 

- Uważam, iż powinniśmy trzymać się prostych i ustalonych przez Radę Miejską zasad, które nie powinny być później zmieniane w trakcie realizacji SBO. Skoro nie udało się zrealizować wybranej inwestycji, to zgodnie z wolą oddających w konsultacjach swój głos mieszkańców i ich zaufaniem do samorządu, powinna zostać dopuszczona do realizacji następna inwestycja z największą ilością głosów - argumentuje radna Ruszewska. 

5 Komentarzy

Gość

15/04/2021

Kiedy taką samą halę można było postawić kilka lat temu po drugiej stronie ulicy przy wykorzystaniu zewnętrznego finansowania, wszystkim to przeszkadzało. Minęły lata i dalej nic.

baltazar

15/04/2021

Jak się pytam, kto przygotował dokumentację tej hali i przekazał do przetargów, kto weryfikował projekt tej hali w ramach suwalskiego budżetu, przecież było wiadomo że zaplanowana kwota 800 tys. jest zbyt mała, potem zrobiono przetarg na piłeczki i skakanki za 35 tys. zł, a następnie przetarg na budowę tej hali. Prezydent przewidywał dołożenie do 800 tys. kolejnych 300 tys. złotych. A teraz po 1,5 roku od wyboru nagle objawia się info, że nie można takiej inwestycji wybudować bo jest niezgodna z przepisami przeciwpożarowymi. Czy w Urzędzie nie można było wcześniej o tym się dowiedzieć? 

Adrian

15/04/2021

Od samego stania hala zużywa masę energii na dmuchawy. Dochodzi jeszcze ogrzewanie, co powoduje że jest to w istocie wielki kaloryfer ogrzewający atmosferę. Masę kosztów pochłania montaż i demontaż. 

Takie są skutki głosowania szkół - nawet głupie projekty będą przegłosowane, bo lepiej u nas bez sensu niż w sąsiedniej szkole z sensem. Jestem za wykluczeniem szkół z budżetu obywatelskiego.

strzała

16/04/2021

Nie znamy szczegółów. Czy zostało wszczęte postępowanie - jakiekolwiek w tej sprawie?

Dodaj komentarz